jess. 27. i enjoy television, long naps, kpop and tacos. anime enthusiast


Track: Noble Maiden Fair (A Mhaighdean Bhan Uasal)
Artist: Emma Thompson
Album: Brave
Plays: 1339

Noble Maiden Fair (A Mhaighdean Bhan Uasal)

A naoidhean bhig, cluinn mo ghuth
Mise ri d’ thaobh, O mhaighdean bhan
Ar righinn oig, fas as faic
Do thir, dileas fhein
A ghrian a’s a ghealaich, stuir sinn
Gu uair ar cliu ‘s ar gloire
Naoidhean bhig, ar righinn og
Mhaighdean uashaill bhan

Little baby, hear my voice
I’m beside you, O maiden fair
Our young Lady, grow and see
Your land, your own faithful land
Sun and moon, guide us
To the hour of our glory and honour
Little baby, our young Lady
Noble maiden fair

 1. itsallbluehair reblogged this from evenstars
 2. gettothestabbing reblogged this from are-younot-entertained
 3. are-younot-entertained reblogged this from gettothestabbing
 4. ijaattunes reblogged this from goddessofcheese
 5. sunbaelimye reblogged this from thesurrealreal
 6. artyattack reblogged this from voicedasrai
 7. voicedasrai reblogged this from nyao-nyao
 8. sharkibakaandme reblogged this from bilboshairytoes
 9. pondereth reblogged this from misterjustice
 10. misterjustice reblogged this from fonbella
 11. picabo33 reblogged this from tophbreaker
 12. dopadee reblogged this from tophbreaker
 13. stop-otp-stop reblogged this from tophbreaker
 14. tophbreaker reblogged this from littlestarpu
 15. solisetstellarum reblogged this from feranelia
 16. beyond-these-colors reblogged this from myinkyfingers
 17. lockedownshot reblogged this from feranelia
 18. feranelia reblogged this from fonbella
 19. keelah-monster reblogged this from jellyfishtart
 20. aurorathegoblinking reblogged this from waffel-haus
 21. waffel-haus reblogged this from bilboshairytoes
 22. bilboshairytoes reblogged this from nyao-nyao
 23. thesurrealreal reblogged this from mcgowanphotography
 24. myinkyfingers reblogged this from nyao-nyao
©